Terms & Conditions and Privacy Policy

Senast uppdaterad: 10 juni 2024

Terms & Conditions

Innan du börjar använda vår app, vänligen läs igenom våra villkor:

Datainsamling och Användning: Genom att använda PlayWellMinds, samtycker du till insamling av anonym data såsom dina dagliga bedömningar om hur du mår, dina bästa händelser under dagen och dina tankar, dina utvärderingar och dina mål samt handlingsplaner. Vi använder den information vi samlar in på olika sätt inklusive för att; Förbättra, anpassa och utöka funktioner i vår app; Förstå och analysera hur du använder vår app; Utveckla nya produkter, tjänster, funktioner och funktionalitet

PlayWellMinds samlar inte medvetet in någon Personligt Identifierbar Information från användare. Om du har tillhandahållit sådan information via vår app under användningen och du inte vill att vi ska ha den informationen rekommenderar vi starkt att du kontaktar oss omedelbart och vi kommer göra vårt bästa ansträngningar för att omedelbart ta bort sådan information utan att vi kan garantera att det är möjligt. 

Ansvarsfriskrivning: PlayWellMinds ansvarar inte för innehållet du skapar inom appen. Vi har tillgång till datan men kan inte och kommer inte agera baserat på enskilda datainslag.

Immaterialrätt: Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera eller på annat sätt distribuera appens innehåll eller dess underliggande modeller. Olovlig användning av detta material kan leda till rättsliga åtgärder.

1. Information Vi Samlar In: a. Personligt Identifierbar Information (PII): Namn och kontaktinformation vid eventuell kontakt med oss. Appen är helt anonym och vi samlar inte in någon personlig information.E-postadress och telefonnummer vid behov av support eller kontakt med oss. Eventuella bilagor eller meddelanden du skickar till oss direkt. Anonym Information:Svar på frågor som "Vad är de 3 bästa sakerna idag?”, “Hur mår du idag?”, “Vilka tankar har du?”, “Utvärderingar”, “Plan”, “Målbild” med mera.
Teknisk och Loggfilinformation: IP-adress, enhetstyp, operativsystem och webbläsarinformation; Datum och tidstämpel för användning; Hur länge du använder vår app; Vilka funktioner du använder i vår app.

Hur Vi Använder Din Information: Informationen som samlas in används för att; Tillhandahålla, driva och förbättra vår app. Utveckla nya funktioner och tjänster. Kommunicera med marknaden om hur appen används och vad våra användare skriver i appen på ett aggregat sätt. Analysera användningen av appen för att förbättra användarupplevelsen. Skydda mot, identifiera och förebygga bedrägerier och andra olagliga aktiviteter

Delning av Information: Vi säljer inte, handlar, eller överför på annat sätt personligt identifierbar information till externa parter. Denna punkt inkluderar inte pålitliga tredje parter som hjälper oss att driva vår app och webbplats, utföra vår verksamhet, eller servicera dig, så länge dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Säkerhet: Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst till eller obehörig ändring, avslöjande eller förstöring av data. Dessa åtgärder inkluderar interna granskningar av våra datainsamlings-, lagrings- och behandlingspraktiker och säkerhetsåtgärder.

Användares Rättigheter: Du har rätt att begära tillgång till, ändring eller radering av din personliga information om vi har samlat in någon. Via appen är du helt anonym så det är om du har vart i kontakt med oss via email eller telefon. Du kan också begära begränsningar av eller invändningar mot viss behandling av din personliga information.

Barns Integritet: Vi samlar inte medvetet in information från barn under 10 år. Om vi får reda på att ett barn har lämnat personlig information utan förälderns samtycke, kommer vi att vidta åtgärder för att ta bort denna information.

Ändringar av Denna Integritetspolicy: Vi kan uppdatera vår Integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om några väsentliga ändringar genom att publicera den nya policyn på vår hemsida och i vår app.

Privacy Policy för PlayWellMinds

På PlayWellMinds, tillgänglig från www.playwellminds.com och vår mobilapp, är en av våra huvudprioriteringar våra användares integritet, särskilt ungdomar. Denna integritetspolicy innehåller typer av information som samlas in och registreras av PlayWellMinds och hur vi använder den.

Om du har ytterligare frågor eller kräver mer information om vår integritetspolicy, tveka inte att kontakta oss.

Barns Information

Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att observera, delta i, och/eller vägleda deras aktivitet med PlayWellMinds.

PlayWellMinds samlar inte medvetet in någon Personligt Identifierbar Information från ungdomar. Om du tror att ditt barn tillhandahållit sådan information på vår webbplats, rekommenderar vi starkt att du kontaktar oss omedelbart och vi kommer göra vårt bästa ansträngningar för att omedelbart ta bort sådan information från våra register.

Information vi samlar in

Den personliga information som du blir ombedd att tillhandahålla, och anledningarna till att du blir ombedd att tillhandahålla den, kommer att klargöras för dig vid den punkt vi ber dig om att tillhandahålla din personliga information.

Om du kontaktar oss direkt, kan vi få ytterligare information om dig såsom ditt namn, e-postadress, telefonnummer, meddelandets innehåll och/eller bilagor du kan skicka till oss, och annan information du väljer att tillhandahålla.

När du registrerar dig för ett Konto, kan vi be om din kontaktinformation, inklusive sådana saker som namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Hur vi använder din information (app och webb)

Vi använder den information vi samlar in på olika sätt inklusive för att:

  • Tillhandahålla, driva och underhålla vår webbplats

  • Förbättra, anpassa och utöka vår webbplats och app

  • Förstå och analysera hur du använder vår webbplats och app

  • Utveckla nya produkter, tjänster, funktioner och funktionalitet för webplats och app

  • Kommunicera med dig, antingen direkt eller genom en av våra partners, inklusive för kundservice, för att tillhandahålla dig med uppdateringar och annan information relaterad till webbplatsen, och för marknadsförings- och kampanjsyften

  • Skicka dig e-postmeddelanden

  • Hitta och förhindra bedrägeri

Loggfiler

PlayWellMinds följer ett standardförfarande för att använda loggfiler, både på webben och i appen. Dessa filer loggar besökare när de besöker webbplatser. Alla värdar gör detta och en del av värdtjänsternas analys. Informationen som samlas in av loggfiler inkluderar internetprotokoll (IP)-adresser, webbläsartyp, Internet Service Provider (ISP), datum och tidstämpel, hänvisning/utgångssidor, och eventuellt antalet klick. Dessa är inte länkade till någon information som är personligt identifierbar. Syftet med informationen är att analysera trender, administrera webbplatsen och appen, spåra användarnas rörelse på webbplatsen och i appen, och samla demografisk information.

Cookies och Web Beacons

Liksom många andra webbplatser, använder PlayWellminds 'cookies'. Dessa cookies används för att lagra information inklusive besökares preferenser, och de sidor på webbplatsen som besökaren åtkomst eller besökte. Informationen används för att optimera användarnas upplevelse genom att anpassa vår webbsida.


Kontaktinformation: Om du har några frågor eller funderingar om våra Terms & Conditions eller Data Policy. Vänligen kontakta oss på: info@playwellminds.com.